EMERGENT - Organisationspsykologi

Ledelsesudvikling

HAR DU BRUG FOR AT UDVIKLE DIT LEDERSKAB ELLER UDVIKLE SAMARBEJDET I JERES LEDELSESTEAM?
 
At udvikle ledere handler ikke kun om lederen, men om relationen mellem leder og medarbejdere og/eller lederkollegaer i ledelsesteamet. Det betyder, at lederen og gruppen/teamet og dens dynamik er i særlig fokus. At få indsigt i gruppens dynamik, dens måde at samarbejde på, dens forvaltning af roller - og autoritet i og uden for gruppen kan hjælpe lederen og gruppen til at se de mønstre som evt. måtte fastholde dem i en uhensigtsmæssig position som gør udvikling og fremdrift vanskelig.
 
At skabe denne bevidsthed hos lederen og gruppen, giver mulighed for at se mere nuanceret på sig selv og sine omgivelser. Indsigten åbner op for handlemuligheder og modner gruppen og dens medlemmer. Det øger dens evne til at samarbejde om hovedopgaven, og dermed også dens samlede produktivitet. Ledelsesudvikling har direkte betydning for organisationens resultater, og øger leder og medarbejdertrivsel.
 
EMERGENT tilbyder udviklingsforløb for ledere, der ønsker at udvikle deres personlige lederskab. Udviklingsforløbet er en kombination af ledelsesteori, supervision og coaching af den enkelte leder/og eller ledergruppen.
 
Udviklingsforløbet vil altid blive tilpasset den enkelte virksomhed og dens behov, og programmet kan omfatte flere konsulentydelser som eks. individuel coaching, team coaching, deltagelse i ledelses -og medarbejdermøder, udviklingsseminarer, strategiudvikling, værdiudvikling og lign.
EMERGENT | CVR: 31900808 | Fruebjergvej 3, Boks 363 Symbion Forskerpark, 2100 København Ø - Danmark | Tlf.: +45 51222268