EMERGENT - Organisationspsykologi

Forandring

OPLEVER I OFTE AT JERES FORANDRINGSTILTAG IKKE BLIVER IMPLEMENTERET OG AT DET ER VANSKELIGT AT SKABE MOTIVATION OG EJERSKAB I FORANDRINGSPROCESSEN?

Forandring er en eksistentiel del af livet i og uden for organisationen. Forandringer kan både være gode og positive, men kan også virke meningsløse og skabe utryghed hos den enkelte og i gruppen. Forandringer betyder ofte ændringer i forretningsgange, processer, strategier og organisering af arbejdet. 
Forandringer betyder ofte også ændringer i måden, hvorpå medarbejdere og ledere samarbejder. Nye relationer skal etableres, andre ophører, og det påvirker den sociale og psykologiske dimension, og det er oftest denne proces, som kræver særligt fokus, når der arbejdes med forandringer.
 
Hos EMERGENT er det den psykologiske og sociale dimension, som der arbejdes med. Det betyder, at det er de menneskelige relationer og deres samspil og dynamik, som er i fokus. I dette perspektiv vil organisationen, gruppen og det enkelte individ give en helhedsforståelse om kultur og identitet, hvilket giver grundlag for at arbejde produktivt med transformationsprocessen.   
EMERGENT | CVR: 31900808 | Fruebjergvej 3, Boks 363 Symbion Forskerpark, 2100 København Ø - Danmark | Tlf.: +45 51222268