EMERGENT - Organisationspsykologi

Teamudvikling

HAR I BRUG FOR AT LØFTE PRODUKTIVITETEN OG TRIVSLEN I JERES TEAM? 

I dag organiserer virksomheder sig oftere i netværkslignede teams og grupper herunder bl.a. i form af projektteams, hvor projektledere og deltagere hver især bidrager med videns -og specialistarbejde. Ofte indgår man i flere projektteams med forskellige hovedopgaver, hvilket stiller krav til deltagernes evne til at etablere og vedligeholde relationer kontinuerligt. Denne organisering kan til tider udfordre oplevelsen af tilhørsforhold, rolle, opgave og identitet. 
 
At indgå i et team kan både være lystfuldt, kreativt, produktivt, og give en oplevelse af et tilhørsforhold,  fællesskab og identitet. At etablere og vedligeholde relationer i et team sker dog ikke automatisk, og ligeså lystfuldt som det kan opleves, ligeså energikrævende, trægt og besværligt kan det til tider være, hvis samarbejdet ikke rigtigt fungerer, og hovedopgaven ikke bliver løst tilfredsstillende.
 
Hos EMERGENT arbejdes der med gruppen i kortere eller længere udviklingsforløb, hvor der er fokus på samarbejdet i og omkring gruppen i løsningen af teamets hovedopgave.
 
EMERGENT | CVR: 31900808 | Fruebjergvej 3, Boks 363 Symbion Forskerpark, 2100 København Ø - Danmark | Tlf.: +45 51222268