EMERGENT - Organisationspsykologi

Whole Brain Model og HBDI

Whole Brain Model

Har I brug for at styrke jeres kommunikation og øge jeres motivation? At skabe bevidsthed om foretrukne tankesæt og præferencer kan hjælpe med at målrette kommunikation, skabe motivation, og få en forståelse for hvor forskelligt en opgave kan gribes an. Denne viden giver mulighed for at løfte samarbejdet og produktiviteten, enten hos den enkelte, i teamet, eller på tværs i organisationen. Whole Brain thinking er et værdifuldt perspektiv og en robust platform for:

  • Ledelse
  • Kommunikation
  • Samarbejde
  • Udvikling
  • Innovation
  • Forandring
  • Strategi

Den validerede Whole Brain Model™ danner udgangspunkt for værktøjer og metoder som anvendes i Whole Brain Thinking™. The Whole Brain Model™ er en metafor for hjernen som illustrerer de fire dominerende tankeprocesser som vi alle benytter. Vi har dog alle forskellige grader af dominans af de fire måder at tænke på og det kan komme til udtryk i forskellige måder at løse opgaver på, forskelligheder i vores kommunikation, fokus, motivation med mere.

The Whole Brain Model™ blev udviklet af Ned Herrmann og bygger på fysiologisk hjerneforskning af blandt andet nobelprismodtager Roger Sperry og Paul MacLean.

Værktøjet HBDI™ er en tankeprofil som giver et billede af individuelle og gruppers tankepræferencer og hvordan tankepræferencerne ændres under pres. Det er ikke en psykologisk profil men et udtryk for tankepræferencer.

 
EMERGENT er certificeret bruger i Whole Brain modellen og samarbejder med Hermann International Danmark www.hbdi.dk

 

 

 

 

EMERGENT | CVR: 31900808 | Fruebjergvej 3, Boks 363 Symbion Forskerpark, 2100 København Ø - Danmark | Tlf.: +45 51222268