Opnå større selvindsigt og få etableret sunde grænser og overskud i såvel dit arbejdsliv som i dit privatliv.


Her er nogle konkrete eksempler på områder, hvor jeg kan hjælpe dig til at opnå mere glæde og balance i dit arbejdsliv. Min erfaring er, at det eksempelvis kan handle om udfordringer med;

  • at håndtere et indre og ydre pres
  • grænsesætning og indre uro
  • stress / overbelastning
  • tanker der kører i ring og tager overhånd
  • at give og tage autoritet
  • tomhed og ensomhed i arbejdslivet
  • den personlige forvaltning af arbejdsrollen

Lidt om min metode:

Min tilgang tager udgangspunkt i både et organisatorisk og et intrapsykisk plan.


Det organisatoriske plan:

Vi vil sammen afklare din professionelle rolle, dine faglige og personlige kompetencer, autoritet og ønsker set i forhold til din chef, dit team, din ledergruppe og samarbejdspartnere. Dette for at undersøge og forstå den aktuelle psykodynamik som udspiller sig i den organisatoriske sammenhæng.


Det intrapsykiske plan:

Her arbejder jeg primært med den meget effektive og evidensbaserede metode kaldet ISTDP (Intensive Short–Term Dynamic Psychotherapy). ISTDP er en dybdegående metode til at afdække årsagerne til dine udfordringer. I mange tilfælde har vi udfordringer med at håndtere de følelser, der vækkes i os. Fremfor at mærke vores følelser, mærker vi forskellige former for ubehag eller vi reagerer uhensigtsmæssigt - ofte i vante mønstre og med en belastende effekt. Samtalerne har til formål at klarificere disse mønstre, deres årsag, sammenhæng, funktion og konsekvens. Når vi har indsigt i disse mekanismer, bliver det muligt at udfordre de uhensigtsmæssige mønstre ved hjælp af anvendelse af sundere strategier - og dermed opnå et mere frit liv. Jeg er medlem af Dansk Selskab for ISTDP - du kan læse mere om metoden her.


Få adgang til dit fulde potentiale:

Ved at arbejde på disse to niveauer opnås der indsigt i både din professionelle rolle og de organisatoriske udfordringer, men også indsigt i dine følelsesmæssige dynamikker, reaktioner og tilknyttede strategier. Målet er, at hjælpe dig med at overvinde dine hindringer og få adgang til dit fulde potentiale.


Sådan kommer vi i gang:

Vi vil sammen afdække dit konkrete behov. Et Coaching forløb består af et indledende møde, hvor vi sammen afklarer, hvad du gerne vil arbejde med, dine positive mål og forventninger til forløbet. De efterfølgende samtaler har typisk en varighed af 1½ time, og oftest aftales et forløb bestående af 5 sessioner, hvorefter vi vurderer effekt og evt. behov for yderligere sessioner.


Kontaktinfo:

Maja Sophie Villaume Wiberg

Telefon: 51222268

E-mail: mw@emergent.dk

Profil på LinkedIn