hvad jeg kan hjælpe dig medOpnå større selvindsigt og få etableret sunde grænser og overskud i såvel dit arbejdsliv som i dit privatliv.


Her er nogle konkrete eksempler på områder, hvor jeg kan hjælpe dig til at opnå mere glæde og balance i dit arbejdsliv. Min erfaring er, at det eksempelvis kan handle om udfordringer med;

  • at håndtere et indre og ydre pres
  • grænsesætning og indre uro
  • stress / overbelastning
  • tanker der kører i ring og tager overhånd
  • at give og tage autoritet
  • tomhed og ensomhed i arbejdslivet
  • den personlige forvaltning af arbejdsrollen

Vi vil sammen afdække netop dit konkrete behov. Et Coaching forløb består af et indledende møde, hvor vi sammen afklarer, hvad du gerne vil arbejde med, dine positive mål og forventninger til forløbet. Endvidere vil jeg informere nærmere om min metode og proces. De efterfølgende samtaler har typisk en varighed af 1½ time, og oftest aftales et forløb bestående af 5 sessioner, hvorefter vi vurderer effekt og evt. behov for yderligere sessioner.


Lidt om min metode:

Min primære tilgang i Coachingarbejdet er funderet i en evidensbaseret metode kaldet ISTDP (også omtalt som Intensiv Dynamisk Coaching)


ISTDP er en dybdegående metode til at afdække årsagerne til dine udfordringer. I mange tilfælde har vi udfordringer med at håndtere de følelser, der vækkes i os. Fremfor at mærke vores følelser mærker vi forskellige former for ubehag eller vi reagerer uhensigtsmæssigt - ofte i vante mønstre og med en belastende effekt. Samtalerne har til formål at klarificere disse mønstre, deres årsag, sammenhæng, funktion og konsekvens. Når vi har indsigt i disse mekanismer, bliver det muligt at udfordre de uhensigtsmæssige mønstre ved hjælp af anvendelse af sundere strategier - og dermed opnå et mere frit liv.