Intensiv dynamisk coachingOpnå større selvindsigt og få etableret sunde grænser og overskud i såvel dit arbejdsliv som i dit privatliv.


Intensiv Dynamisk Coaching er en dybdegående metode til at afdække årsagerne til dine problemer/symptomer. Problemer og symptomer opstår når vi har udfordringer med at håndtere de følelser, der vækkes i os. Fremfor at mærke vores følelser mærker vi forskellige former for ubehag eller vi reagerer uhensigtsmæssigt - ofte i vante mønstre og med en belastende effekt. Samtalerne har til formål at klarificere disse mønstre, deres årsag, sammenhæng, funktion og pris.

Når vi har indsigt i disse mekanismer, bliver det muligt, at udfordre de uhensigtsmæssige mønstre ved hjælp af anvendelse af sundere strategier - og dermed opnå et mere frit liv.


Det kan eksempelvis være problemer med;

at håndtere et indre og ydre pres

grænsesætning og indre uro

stress / overbelastning

tanker der kører i ring og tager overhånd

at give og tage autoritet

tomhed og ensomhed i arbejdslivet

den personlige forvaltning af arbejdsrollen
Maja wiberg - min profilTilbage i 2009 stiftede jeg EMERGENT Erhvervspsykologi. Jeg har mere end 20 års erfaring med ledelse og organisationsudvikling. Udover min erfaring i rollen som henholdsvis leder i globale virksomheder, konsulent/rådgiver, ekstern lektor og executive coach har jeg af relevante uddannelser en DPL i Ledelse (DTU), en Master i Organisationspsykologi (MPO/RUC), en Gruppeanalytisk specialistuddannelse (IGA) samt en klinisk evidensbaseret specialistuddannelse indenfor ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy). Yderligere er jeg certificeret coach og besidder flere certificeringer i forandringsledelse.


Jeg er medlem af følgende fagfællesskaber, og modtager løbende supervision i faggrupper:

  • Dansk Selskab for ISTDP - hvorfra jeg er autoriseret og følger givne retningslinjer. Se mere om ISTDP forskning
  • ISPSO - International Society for the Psychoanalytic Study of Organizations
  • NAPSO - Board Member - Network for applied Psychodynamic Systems Theory
  • GAS - Gruppeanalytisk Selskab
  • OPUS - An Organization for promoting understanding of Society

Kontakt mig allerede i dag, og lad mig høre, hvordan jeg kan hjælpe dig. e-mail: mw@emergent.dk / telefon: 5122 2268

​CVR 31900808